POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO DPISERVICE.PL

 

 

§ 1 Słownik pojęć

 1. Sprzedawca, Administrator – DPI SERVICE Damian Zajączkowski, z siedzibą przy ul. Kleczkowskiej 52, 50-227 NIP: 8951780409, REGON: 021189082, telefon 71 341-35-45, email: bok@dpiservice.pl.
 2. Serwis internetowy – witryna internetowa należąca do Sprzedawcy, dostępna pod domeną https://dpiservice.pl.
 3. Formularz kontaktowy / zgłoszeniowy – elektroniczna forma formularza służącego do realizacji zlecenia, udzielenia informacji technicznej lub cenowej za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Serwisu Internetowego.

§ 2 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Serwisu internetowego  jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Serwisu i przeglądania jej zawartości, komentowania wpisów, skorzystania przez użytkownika Serwisu z formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego dostępnego i pozostałych kanałów łączności na stronie Serwisu. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. Są to głownie dane kontaktowe takie jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres email, nr telefonu kontaktowego, dane lokalizacyjne umożliwiające dojazd, realizację zleceń serwisowych, zamówień i dostaw.
 4. Dane przesłane przez formularze kontaktowe / zgłoszeniowe, lub pozostałe kanały łączności wskazane w Serwisie są przechowywane na potrzeby obsługi Klienta na czas nieokreślony, ale nie są w żaden sposób wykorzystywane dla potrzeb marketingowych.
 5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Zamawiającego lub innego użytkownika Serwisu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Serwisu za zgodą Użytkownika. Dotyczy to firm kurierskich i spedycyjnych, w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji usługi lub sprzedaży. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.7.
 2. Serwis internetowy wykorzystuje wtyczkę “Google Analytics for WordPress by MonsterInsights”, w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 3. Wszystkie zebrane dane są chronione. Serwis internetowy korzysta z protokołu https, a wrażliwe dane przechowywane są na zabezpieczonym serwerze. Administrator podejmie wszelkie możliwe działania prawne w przypadku naruszenia prywatności danych przez osoby trzecie, a także natychmiast powiadomi o tym fakcie Użytkowników Serwisu internetowego.
 4. Zamawiającemu usługę lub innemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: bok@dpiservice.pl, numer telefonu: 71 341-35-45 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

§ 3 Pliki cookies

 1. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na komputerze każdego Użytkownika zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu. Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkowników z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.
 2. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Ze zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych i reklamowych, poprzez pliki cookies, korzystają również inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook.
 3. Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies, używane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i ulepszenia funkcjonalności Sklepu. Nie są one dostępne dla osób trzecich, pozostają wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy, który jest administratorem tych danych.
 4. W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów administrator danych doradza skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

Zobacz też obowiązujący regulamin świadczonych usług serwisowych